top of page
Sandstone_edited_edited.jpg

PRAKTISCHE INFORMATIE

AANMELDEN

Je kan je aanmelden via het contactformulier. Natuurlijk kan je ook altijd bellen of mailen voor meer informatie of overleg.

TARIEVEN

Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 50 - 60 minuten en kost € 85,-. De kennismaking is gratis.

BETALING EN VERGOEDING

Een flink aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de kosten van haptotherapie meestal gedeeltelijk en tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Dit gaat niet af van je eigen risico! Neem voor de zekerheid contact op met uw eigen zorgverzekeraar of klik hier voor een lijst van verzekeraars.

 

BIJ VERHINDERING

Alleen als een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd breng ik de gereserveerde tijd niet in rekening.

 

PRIVACY

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

BEROEPSCODE

Zie de Beroepscode GZ-Haptoterapeuten hier.

AGB-CODE

Mijn AGB-code is 90071251. Deze code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners) kan gebruikt worden voor de declaraties van geboden zorg.

KLACHTENPROCEDURE

Zie de klachtenprocedure hier.

VERSLAGLEGGING EN INFORMATIE-UITWISSELING 

Na de eerste 2 à 3 behandelingen en/of bij beëindiging daarvan informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer. Dit doe ik schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van jou.

 

Elk overleg met derden ten behoeve van de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van jou.

 

BEHANDELING

Samen met jou bepalen we de behandelwijze en het doel van de behandeling.

 

Bij beëindiging van de therapie

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek nadat in de voorgaande behandeling deze beëindiging van de therapie is aangekondigd.

Ik denk en verwacht met deze praktische informatie, tezamen met mijn vakkundigheid en enthousiasme een goede begeleiding gewaarborgd is. Heb je nog vragen? Twijfel niet en neem contact met mij op!

bloem lines.png

NEEM CONTACT MET MIJ OP!

Sint Willebrordplein 4, 5014 BX Tilburg

+316 30333498

Thanks for submitting!

bottom of page